SKOK Kopernik

Szanowni Państwo,

testtest uprzejmie informujemy, że z dniem 22 grudnia 2014 r. nastąpiło przejęcie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. M. Kopernika w Ornontowicach (SKOK Kopernik) przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, na podstawie Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 grudnia 2014 r. o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna DBS/DBS_W6/712/39/16/2014.


Najczęściej zadawane pytania

Zgodnie z komunikatem KNF z dn. 5 grudnia 2014 r. przejęcie miało zapewnić pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w kasie.

Przejęcie SKOK Kopernik nastąpiło w oparciu o art. 74c ust. 4 Ustawy o SKOK. Zgodnie z tym artykułem KNF w związku z potrzebą utrzymania stabilności rynku finansowego oraz bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunkach kasy może podjąć decyzję o przejęciu kasy lub wybranych praw majątkowych lub zobowiązań przez bank krajowy.

KNF stwierdziła, że w sektorze finansowym nie ma kasy, która spełniłaby ustawowe warunki pozwalające jej wziąć udział w restrukturyzacji. W związku z tym ogłoszono, że w procesie restrukturyzacyjnym zgłoszenia mogą dokonać zainteresowane banki krajowe.